TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Förtroenderåd  

VSocialdemokraternas årliga förtroenderåd äger i år rum den 3-4 december 2011 i Aula Magna på Stockholms universitet.


Förtroenderådet inleds på lördagen den 3 december kl. 11.00 och avslutas på söndagen den 4 december kl. 14.00. På förtroenderådet deltar 120 ombud från partidistrikten. Dessutom deltar partistyrelsen, partidistriktens ordförande, representanter från sidoorganisationerna och riksdagsgruppen med flera.

Under helgen kan du följa förtroenderådet live på svtplay.se aftonbladet.se och expressen.se samt på twitter #nystart

Beslut

Partistyrelsen föreslår att två nya mål för den ekonomiska politiken utarbetas. Målen syftar till att ytterligare utveckla och befästa den politik som slogs fast i partiets budgetmotion 2011; ”På väg mot den kunskapsbaserade ekonomin”.

Statsbudgeten kompletteras med ett sysselsättningspolitiskt ramverk innehållande till exempel mål om antalet arbetade timmar och sysselsättningsgrad.

Möjligheten att vid sidan av befintligt mål för offentligfinansiellt sparande utarbeta ett mål för de statliga investeringarna i reala tillgångar ska ses över.

Arbetet med att i detalj utarbeta målen och tillhörande indikatorer ska redovisas senast i budgetmotionen 2012.

Här kan du ladda ner beslutsunderlaget inför förtroenderådet (PDF)

Seminarier

Läs mer om seminarier som genomförts under hösten inför förtronderådet på bloggen www.progressivekonomi.se

Se hela programmet för seminarieserien här.

Media

För ackreditering: e-posta namn e-posta namn, mobilnummer, redaktion senast den 2 december till tonechka.turkyilmaz@riksdagen.se

Frågor besvaras av Ann Wolgers, mediestrateg: 070-252 26 59, ann.wolgers@riksdagen.se

Program

Lördag 3 december

Preliminära tider

09.00 Incheckning börjar
11.00  Förtroenderådet sammanträder
Tal av partiordförande Håkan Juholt
Tal av ekonomisk-politisk talesperson Tommy Waidelich
Kunskapsseminarium
14.00 Lunch
15.00 Interna utskottsförhandlingar om ekonomisk politik för jobb och välfärd
17.00 Leif Pagrotsky delrapporterar från arbetsgruppen om en skatteöversyn
17.30 Ajournering av förtroenderådet
Söndag 4 december

09.00  Förtroenderådet fortsätter
Diskussion och beslut om ekonomisk politik för jobb och välfärd – leds av ekonomisk-politisk talesperson Tommy Waidelich

Tal av Poul Nyrup Rasmussen, ordförande i europiska socialdemokraters parti (ESP), fd socialdemokratisk statsminister i Danmark

12.30 Partisekreterare Carin Jämtin om det fortsatta arbetet
13.30 Avslutning
 

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-21 15:35


Tord Oscarsson2011-11-25, 17:54  Permalink
Andra bloggar om:  


Ja du Tord! Nu tycker jag att det är lämpligt när 120 ombud är samlade, att ta en diskussion om förtroendet för Juholt? Så det blir ett slut på massor med SMS o Twitter meddelande som skadar partiet. Har VU valt en Ordförande borde väll alla sluta upp kring Juholt, så den här diskussionen om Höger o Vänster någon gång blir begravd...
Håkan Juholt är vald av en enhällih valberedning, kongress, något som bekräftats av enhälligt VU.

Nu ska S sluta med att haka på högerpressen och ägna sig åt personfrågor. Nu gäller för alla valda att jobba hårt med politiken och förankra den hos väljarna.

Måndagen den 28 november besöker partiordförande Håkan Juholt Skaraborg och Södra Älvsborg. På programmet finns bland annat besök på högskolan i Skövde och Ellos postorder.

Han talar om vad S vill. När den ekonomiska krisen tvingar fram hårda prioriteringar gäller det att välja rätt. Han visar på fyra viktiga prioriteringar, som S inte bara kommer att kämpa för i opposition under 2012, utan även presentera genomgående reformprojekt kring.

1. Vi vill bryta den ökade segregationen i skolan och bygga Sverige starkt med en kunskapsbaserad ekonomi. För detta krävs att vi uppfyller två grundläggande mål: Att skapa ett utbildningssystem där samtliga elever når målen i grundskolan, och där alla som studerar i den svenska skolan har en fullständig gymnasieexamen innan 25 års ålder. Det innebär också att vi som land skiftar synen på utbildning, från något man genomgår som ung och som ska bära en genom arbetslivet, till något som behövs kontinuerligt under hela ens yrkesverksamma liv.

Vi ser ett vägval: Antingen möter vi en ökad internationell konkurrens med sänkta löner och sämre arbetsvillkor, eller så konkurrerar vi genom yrkesskicklighet och kunskap. Redan idag vill vi socialdemokrater tillföra fem miljarder extra till stadsbudgeten fokuserat på skola och utbildning, men arbetet - när det påbörjas - kommer att sträcka sig framåt tills målen uppnås.

2. Vi vet att det enda sättet att bryta den höga arbetslöshet som bitit sig fast är att få näringslivet att växa så att det kan sätta fler i arbete. Även här är lösningen samarbete. Staten, näringslivet, forskning och fackföreningar måste arbeta tillsammans för att bygga Sverige starkt.

Redan för 2012 budgeterar vi för samverkansprogram där arbetsmarknadens parter kan mötas och blicka framåt, forskare kan bidra med tillämpad kunskap och staten kan bidra med resurser för detta. Vi vill göra en klimatomställning som gör Sverige till världens otvetydigt mest hållbara land, och skapa arbetsplatser där alla människor mår bra, undviker skador och kan utvecklas. Vi vågar säga att det krävs ett aktivt samhälle för att få ekonomin att ställa om och expandera, och för att nå vårt arbetspolitiska mål: full sysselsättning.

3. Medborgarvärde ska sättas framför marknadsvärde. Samhälls- och individnyttan ska återigen sättas främst inom elförsörjning, järnväg, skola, bostäder, apotek och omsorg. Utan att upprepa de förfärande larmrapporter som har kommit under de senaste åren går det att slå fast att förändringarna i regelverken - oavsett om de är gjorda av socialdemokratiska eller borgerliga politiker - helt enkelt inte har fungerat.

Det kommer krävas ett tydligt reformarbete så att våra gemensamt uppbyggda institutioner återigen förmedlar de välfärdstjänster i världsklass som vi kan och bör förvänta oss från dem. Socialdemokraterna kommer att stå för det arbetet.

4. Slutligen så kommer vi återigen lyfta blicken. År av ekonomisk osäkerhet och idétorka har skapat en kvartalspolitik där den politiska debatten bara berör tiden fram till nästa budget. Viktiga investeringar över längre tid - främst inom vägar, järnvägar och kraftnät - har hamnat i skymundan.

Vi socialdemokrater vill inte bara påbörja de livsviktiga infrastrukturprojekten i Sverige - en andra Öresundsförbindelse, en utbyggd tunnelbana i Stockholm, höghastighetsbana mellan Göteborg och Borås samt Norrbottniabanan - utan även göra så att misstaget inte upprepas igen. Genom fastslagna mål i budgeten kring investeringar i gemensamt ägda tillgångar undviker vi att negligera infrastrukturen i framtiden. Vi varken räds eller varnar för visioner. Våra reformprojekt kommer att presenteras både med ett mål för de kommande åren, men också med ett mål för de kommande decennierna.

Vi har ett stort arbete framför oss. Men redan idag kan vi göra klart: Kring dessa områden - utbildning och fortbildning, näringsliv och arbete, medborgarvärde samt framtidsinvesteringar - kommer striden stå under 2012.

I grunden handlar det om att skapa ett solidariskt samhälle byggt på samarbete, inte betungande beroende. Där människan är fri från sin bakgrund för att forma sin egen framtid. Vi vill bygga Sverige starkt, så att fler - inte färre - lever liv definierade av trygghet, självständighet, utveckling och kanske främst: deras egna önskningar om framtiden. Socialdemokraterna är arbetets, välfärdens, livsdrömmarnas parti - och det kommer vi strida för, idag och imorgon.

Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM