TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

vDe senaste dagarnas nyheter om inrikespolitiken ger ett intryck om en turbulens som tyder att vi har att räkna med stora förändringar.

Jonas Sjöstedt har valts till partiledare för V. Ulf Kristoffersson i TV 4 tar för givet att det ökar möjligheterna att få över socialdemokrater till V.

DI skriver samtidigt: De små partierna inom alliansen håller på att kvävas ihjäl. Samtidigt som risken för motsättningar ökar växer kraven på förnyelse.
 Metta Fjelkner

Regeringen står inför tuffa utmaningar 2012. Läget blir allt mer akut för de mindre regeringspartierna. Moderaterna är nu mer än dubbelt så stora som de övriga tre tillsammans. Kristdemokraterna skulle åka ur riksdagen om det vore val i dag. Folkpartiet och Centerpartiet hamnade båda strax över 5 procent i SCB:s stora novembermätning.

I Skops ungdomsbarometer häromdagen framkom att det främst var C och Kd som tappade. /S 27,3 V 7.0 Mp 16.1 = 50,5/ M 33,2 Fp 6.5 C 1.3 Kd 0,5 = 40.9/ Sd 6,3.

Visst ligger S lågt. Det torde innebära samtidigt att de har kvar trogna väljare. I långa loppet gagnar det sannolikt oppositionen att det går bra för V och MP. Det block som har stora eller medelstora partier har givetvis stor chans att få majoritet.

I diskussionen om kommande förändringar är experterna väldigt snabba i sina bedömningar. Man utgår ifrån att förändringar sker inom de block de tillhör. Men - Jag har i dag mött kristdemokrater som är på väg att lämna sitt parti på grund av att dras parti tvingats var med på förändringar som inte alls stämmer med deras ideologi.

Att satsa miljarder på sänkt krogmoms får en granne att tycka att de i stället skulle samarbeta med S.

Vilka tendenser finns det i övrigt i inrikespolitiken. Jag noterar att det bland medborgare men talar med i dag finns en större anledning  att prata om rikskapitalbolagens vinster på privatskolor och äldreomsorg än drevet mot S. TGP. 3i, EQT. Så kan 2000-talets anonyma finansmoguler heta. Bubbelkapitalismens proffs. Beroende av billigt och fritt flytande kapital för att göra sina miljardklipp.
Carema ägs av ett riskkapitalbolag. Liksom Attendo, Capio, Academedia och en rad andra vård- och skolkoncerner.

Men vad är egentligen ett riskkapitalbolag? Vad vill de med välfärden? Och hur lyckas de tjäna storkovan på skattepengar och samtidigt undvika skatt?

Globalt kontrollerar de fonder värda 2 500 miljarder dollar och äger många tusen företag. I Sverige är EQT, IK Investmentbank Partners, Nordic Capital, Triton och Altor störst. Tillsammans styr de över svenska företag med tiotusentals anställda, däribland sjuksköterskor, vårdbiträden och lärare.


Var femte svensk friskola kontrolleras i dag av riskkapitalister.Bland ansökningar om att starta nya skolor syns att riskkapitalisterna är på väg att ta över ännu mer av den svenska skolan.

Inför nästa år finns 489 ansökningar om att starta nya skolor, vilket är nytt rekord. Bland dem är ungefär var tredje från skolföretag som kontrolleras av riskkapitalister.-Det är en stor andel, säger Kjell Hedwall på Skolinspektionen, som ser hur stora koncerner tar över mer och mer av friskolemarknaden.

Det är fyra koncerner som dominerar: Kunskapsskolan, John Bauer, Baggium och Academedia. Alla utom Kunskapsskolan kontrolleras i dag av riskkapitalbolag utanför Sverige.

Allra störst är Academedia, som driver ett 20-tal skolföretag, däribland Pysslingen, Vittra, Fenestra, och Rytmusgymnasiet.

Academedia har i år ansökt om att starta över 100 nya skolor.
-Gör man en bra skola, vill man göra fler bra skolor, säger företagets vd Marcus Strömberg till SVT.

Academedia gjorde senaste året en vinst på 89 miljoner efter skatt. Men riskkapitalisternas affärsidé bygger ofta på att växa - för de stora vinsterna kommer först när man säljer bolaget.

John Bauer är ett exempel på ett företag som gått med förlust flera år i bokföringen. Men det finns överskott.John Bauer vill liksom de andra ständigt starta nya skolor, för att koncernen skall växa, och ge ett högre pris när man säljer. I vissa bolag tar också ägarna stora lån, för att starta nya skolor, och lånen betalas med skolpengen.

I debatten om riskkapitalbolag i vården har det funnits kritik mot företag som skatteplanerar via skatteparadis. Academedias ägare EQT, har ägandet via en fond i skatteparadiset Guernsey.

John Bauer har fått alla sina ansökningar beviljade. Detta trots att John Bauer, fått många anmälningar till skolinspektionen, och svidande kritik bland annat mot gymnasiet i Sundsvall. Där kritiserar myndigheten betygssättning, närvarokontroll, obehöriga lärare, bristande stöd och för lite undervisningstid.
Skolinspektionen har inlett en stor granskning av hela John Bauer-koncernens skolor. Men samtidigt får man nu starta åtta nya grundskolor.


Lärarnas riksförbund kommer häromdagen med en rapport om hur vinster från friskolor slussas vidare utomlands 125 miljoner ut ur landet via friskolor och Metta Fjelkner som är ordförande tycker att pengarna i stället borde gå till undervisning.


Lärarnas Riksförbund kräver nu att regeringen sätter stopp för att ägare och riskkapitalbolag att föra ut pengar ur friskolebolag. Skattepengarna till den svenska skolan måste gå till undervisning, elever och lärare, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Att skattemedel som går rakt ned i ägarnas fickor och som sen förs över till skatteparadis i stället för att komma skolorna till del, eleverna till del och lärarna till del, det är inte acceptabelt och det är ytterst regeringens ansvar att få stopp på detta, säger Metta Fjelkner.

De senaste åren har det kommit många rapporter om vinster på hundratals miljoner i bolag som driver friskolor, pengar som ägarna tar ut på olika sätt.

Lärarnas Riksförbund har lämnat en rapport  som visar att ett av bolagen av en har vinstmarginal på över 15 procent, vilket anses bra ur ett ekonomiskt perspektiv.Lärarfacket jämförelse visar att vinstmarginalen är högre i skolbolag än i vårdbolag, och säger att det är intressant eftersom det är riskfritt att vanvårda skolbolag. 

Kommuner och landsting ställer nämligen specificerade krav på vårdbolag, därför blir vårdbolagens vinstmarginaler lägre.

Skolbolagens vinster kommer att spela roll i avtalsförhandlingarna, som snart ska börja, säger Metta Fjelkner.

– Det är klart att när man kan peka på att det finns vinster, det är klart att det kommer att träffa hårt. Det är lika viktigt att lärare inom kommunal skola får en rejäl löneutveckling.


– Dessa enorma koncernbidrag som betalas ut, det måste komma till allmänhetens kännedom att det är på det viset. Jag hoppas på en ordentlig debatt, jag hoppas att politiker verkligen är beredda att ta den här fighten och är beredda att ändra besluten och regelverket, säger Metta Fjelkner


Tord Oscarsson2012-01-07, 22:47  Permalink


"Resurserna i svensk skola används fel. Bara hälften av grundskolans totalkostnad går till undervisningen. Lärarnas riksförbund presenterar i dag en rapport som visar hur nära fem miljarder kronor som i dag används till byråkrati i stället kan gå till undervisning."

Friskolornas vinster är försumbara i jämförelse med kommungubbarnas vinster.
Det är hela problemet.
Varför betala så mycket i skolpeng?
Sänk skolpengen, så försinner övervinsterna automatiskt. Och även kommunerna får anledning
se över sin mycket dåliga administration.
Kommungubbarnas vinster?. Verkligheten för de som ansvarar för skolan i kommuner är att friskolorna suger ut resurser och medverkar till en klassindelning av skolväsendet.
Jag anser inte lärarlöner är det som ska satsas på. Lärare finns så ska dessa få höjda löner ja då bör sjuksköterskor, stdare, vårdbiträden, och hela kokarången få höjda löner.

Földen blir ökande klyftor gentemot de som jobbar för slavlöner nämligen de i FAS-1-3

Jag anser istället lönerna för FASarna ska höjas.
223kr/ dag eller 320 kr/ dag för att vara i arbete och ej räknas in i statistiken som arbetslös är väl om något en dålig lön.
Inte ens högsta taket på 14700 och 65% av A-kassan i lön är nåt att tala om när man jämför med lärarnas löner.


Så hela diskusionen är fel. höj de lägsta jobbarna först sedan när alla dessa fått sitt då kan man
börja tala om vidare löneökningar.

Lärarna är ett prioriterad grupp. Julklov påsklov sommarlov, med full lön.
Många har i.o.f sig kvällsjobb men ändå de är prioriterade.

Men jobba för 223 eller 320 kr/ dag som ger ca: 4400 resp 6.500 kr / mån. hyra, mat räcker det inte ens till.

Så sossarna är fel ute även där.
Tror ta me f-n jag ska rösta på Sjöstedt.
Sossarna är ju för många högertyper som ska ha sin försörjning av partiet.

Skärp er.
Bertil- det är inte S som föreslår löneökningen, Det är Lärarförbundet inför kommande förhandlingar.

Lärarförbundets viktigaste utgångspunkt inför förhandlingarna i årets avtalsrörelse är att lärarnas löner tätt hänger samman med Sveriges konkurrenskraft på sikt. Allt börjar med en bra lärare, det vet vi. I dag är det alltför få som vill bli en av dessa duktiga lärare. Yrkets status har urholkats under decennier. Och det är lönenivån som är huvudproblemet.

Lärarförbundet kräver därför att lärarlönerna höjs med 10.000 kronor per månad. Detta är avgörande för att höja läraryrkets status. Den här avtalsrörelsen måste innebära ett tydligt steg på vägen.

I en färsk, och tidigare opublicerad undersökning, sätter närmare hälften av svenska folket i arbetsför ålder – 46 procent – lärare som nummer ett på listan över de yrken som nu bör få löneökningar i den pågående avtalsrörelsen.

Min son är Sveriges representant i PISA-projektet, där länders utbildning jämförs. Finland är i topp och det lär vara så att de har duktiga och välbetalda lärare.
De som vill kolla löneutvecklingen för lärare kan gå in på denna länk: http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Utbildning-och-forskning/Lararloner/Lararloner/
Tord Oscarsson - 8 januari 13:47, 2012
Måste fakjtiskt gå emot dig i den åsikten. Att lärarförbundet kräver är i sig rätt.

Men 10 000 kr mer i lön är en oerhörd kostnad för stat kommun.
Visserligen kommer en del tillbaka i form av skatter men någon kommer bli lidande av detta. Klyftorna ökar och av detta kommer övriga skrika också efter löneökningar som sjuksköterskor och resten av den offentliga sektorn.

Jag anser sossepartiet inte ska stödja dessa enorma löneökningar, Man måste först kompensera de sämst ställda och sedan kan man gå med på höjda löner men då bör jobbskartteavdraget minska för att
kompensera svaga grupper.

Så skolan i all ära men sunt förnuft måste råda också.
Vi får inga bättre lärare av högre löner vi får bara färre lärare som strassas allt mer , detta medan undervisning förmodligen inte blir bättre.

Bättre utbildning skapas genom bättre materiel och rätt form av utbildningssystem.

Vi behöver dessutom lite militärisk inom skolan.
Maschera in till skolsalen. tyst i klassen bort med mobiltelefoner smatphones. Det behövs helt enkelt större diciplin som ökar lärarnas möjlighet lära ut.
Vore det nåt i socialdemokraterna skulle man hellre ha koll på vad lömneran är för de i FAS 1-3 Där behöver löner höjas med minst 10 000 för oerhört många.

Hutlösa löneökningar för en grupp( Lärarna ) på detta sätt ogillar jag helt. Satsa på bättre utbildningsmateriel, mera diciplin i skolorna.
Kors i taket. För en gångs skull håller jag med Bertil Lund, i alla fall just vad gäller en generell löneökning till lärare av denna magnituden !

En generell höjning av lärarnas löner med 10000 kronor resulterar bara i antingen en enorm utarmning av skolans resurser eller behov av att minska välfärden rejält någon annanstans.

Däremot bör givetvis duktiga lärare premieras med högre löner men det är något helt annat än att ge alla lärare detta kraftiga tillägg som snarare motverkar sitt mål.

Att Metta Fjelkner anser detta visar att hon inte har skolans bästa som högsta prioritet och att hennes argumentation haltar betänkligt.
Det är ett bud inför kommande förhandlingar från Fjelkner. Vad det slutar i vet vi inte. Klart är att lärare i andra länder har en mycket bättre löneutveckling än de svenska lärarna.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM